Analiza de risc la securitatea fizica

A fost introdusă ca necesitate, dar și ca o obligație din partea României de a se alinia la standardele europene privind legislația în domeniul securității personalului și al bunurilor.
Până la apariția acestei noțiuni, de „analiză de risc” sau „evaluare de risc”, fiecare conducător de unitate își proteja bunurile cu câte un sistem de alarmă sau cu camere video montate de cei care ofereau cel mai mic preț. Asta a condus la promovarea unor soluții care nu folosesc în caz de eveniment de securitate.
Rezultatul a fost neaplicarea legislației în vigoare, iar spargerile și furturile s-au înmulțit în loc să scadă.
În anul 2010 România a sdoptat standardul european prin care se pot evalua riscurile identificate de către evaluatorul de risc.
Metoda folosită pentru evaluarea riscurilor la securitatea fizică identificate este „HAZOP” (hazard and operability study), conform standardului SR-EN 31010, adoptat din Uniunea Europeană de România şi implementat de ASRO ca standard naţional la data de 24 decembrie 2010.

Măsurile adoptate de către IGPR au fost următoarele:
1. Modificarea legislației în sensul introducerii obligativității întomirii „Evaluării de risc” pentru toate firmele care dețin bunuri sau valori, dar mai ales pentru protecția personalului, prin adoptarea HG 301-2012 şi modificarea Legii 333/2003.
2. Elaborarea Instrucțiunilor MAI nr. 9/2013, prin care s-a creat mecanismul: examinarea și înscrierea primilor 100 de evaluatori în Registrul Național al Evaluatorilor de risc la Securitatea Fizică – RNERSF.
3. Elaborarea standardului operaţional pentru şcolarizarea altor persoane care îndeplinesc condiţiile din IMAI nr. 9-2012, astfel încât numărul evaluatorilor de risc din RNERSF a crescut la acest moment la peste 1000 persoane.
Dumneavoastră trebuie să alegeţi persoana în care aveţi încredere şi care își asumă toată documentaţia (raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică) predată în faţa autorităţilor care vin în control şi cărora trebuie să o puneţi la dispoziţie.
Nu se mai aprobă nici un plan de pază fără analiza de risc.
Nu se mai avizează nici un proiect fără analiza de risc.
De ce?
Pentru că analiza de risc fixează elementele planului de pază și condițiile de proiectare, număr de senzori, locurile de instalare ale camerelor video, etc. Prin acest document se face un audit de securitate al obiectivului și se recomandă măsuri pentru completare până la un nivel corespunzător de încadrare în limita admisibilă de lege prin grilele de securitate aferente fiecărui obiectiv.
Suplimentar, amenzile pentru nerespectarea obligativității întocmirii analizelor de risc sunt fixate la sume cuprinse între 5.000-10.000 lei. Termen limită: 31 decembrie 2015.